People

  Professor

Ying-Li Tian

YLTianPicture

 

Ph.D. Students

Zoya Shafique

 

Ryan Goldberg

 

Elahe Vahdani

avatar

Miao Cao

avatar

Master’s & Undergraduate Students

 

Graduated Ph.D. Students

Haiyan Wang
2022, Qualcomm
Jingya Liu
2022, Project Archer, Store No. 8
Longlong Jing 2021, Waymo
Xuejian Rong 2019, Facebook Research
Yang Xian 2017, Google Inc.
Chenyang Zhang 2016, Google Inc.
Xiaodong Yang 2015, NVIDIA Research
Chucai Yi 2014, Google Inc.
Shizhi Chen 2013, Naval Undersea Warfare Center

 

Other Alumni

Munib Ahsan Master’s Student, 2019-2020
Benjamin Reichman  Undergraduate Student, 2018 – 2021
Zisis I. Petrou Postdoctoral Research Scholar, 2017-2018
Chuanxu Wang Visiting Professor, 2018-2019
Clinton Fookes Visiting Professor, 2016-2017
Zhi Liu Visiting Professor, 2014-2015
Huili Yao Visiting Professor, 2013
Shuyan Ren Visiting Professor, 2012
Yuancheng Ye Ph.D candidate, 2014-2018
Yucheng Chen Visiting Student, 2017-2019
Michael Ousseinov Undergraduate Student, 2017
Wendy Fernandez Guaba Undergraduate Student, 2016-2017
Alex Babich Undergraduate Student, 2015
Rai Munoz Undergraduate Student, 2014-2015
Partha Dey Undergraduate Student, 2014
Carol Mazuera Undergraduate Student, 2012-2013
Roberto Flores Undergraduate Student, 2012
Mohsin Shabbir Undergraduate Student, 2012
Long Tian Master’s Student, 2012
Daniel Michael Quintian Master’s Student, 2012
Hangrong Pan Master’s Student, 2012-2013
Faiz Zaman Undergraduate Student, 2010-2013
Shuihua (Sharon) Wang Master’s Student, 2011-2012
Baiyu Xi Master’s Student, 2010-2011
Shuai Yuan Master’s Student, 2009-2011
Zhongwen Sun Master’s Student, 2011
Peter T. Alabi Master’s Student, 2011
Santosh Khanal Undergraduate Student, 2011
Daniel Michael Quintian Undergraduate Student, 2011
Philips Kim Undergraduate Student, 2011
Kaly Fon-Xu Undergraduate Student, 2010
Min Su Yoo Undergraduate Student, 2010
Ming Chung AU Undergraduate Student, 2010
BongKyu Park Undergraduate Student, 2010
Hugo Bravo Undergraduate Student, 2010
Jannatul Ferdaush Undergraduate Student, 2010
Jan Acosta Undergraduate Student, 2009