People

Professor

Ying-Li Tian

YLTianPicture

 

Research Associate

Zisis I. Petrou

 

Ph.D. Students

Xuejian Rong

avatar

Yuancheng Ye

IMG_0064

Longlong Jing

avatar

Jingya Liu

avatar

Haiyan Wang

avatar

Yucheng Chen

avatar

 

 

 

 

Graduated Ph.D. Students

Shizhi Chen 2013, Naval Undersea Warfare Center
Chucai Yi 2014, Google Inc.
Xiaodong Yang 2015, NVIDIA Research
Chenyang Zhang 2016, Google Inc.
Yang Xian 2017, Google Inc.

 

 

 

 

Alumni